Έρευνα
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

    Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co.,LTD

    Η επιχείρησή μας είναι κατασκευαστής με τις ισχυρές τεχνολογίες για τον εξοπλισμό κρύας διαμόρφωσης και ολόκληρη την αυτόματη γραμμή παραγωγής της. Τα προϊόντα μας χρησιμοποιούνται κυρίως για το Γ και το Ζ purlins για την παραγωγή δομών χάλυβα, που αντέχει το πιάτο φορμών για τα υψηλά κτήρια και το δομημένο πιάτο χρώματος ή το θερμαμένο πίνακα για τη συντήρηση των προσώπου κάλυψης και τοίχων στεγών θετικών και αρνητικών πιάτων του, για την αφαίρεση σκόνης στην προστασία του περιβάλλοντος, του πίνακα προστατευτικών κιγκλιδωμάτων για τον αυτοκινητόδρομο και των μορφών κρύας διαμόρφωσης για το α...
    Λαϊκή κατηγορία Όλα